Για αγορές άνω των 100€ η παράδοση σε όλη την Ελλάδα είναι δωρεάν!
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • A. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 • Η επιχείρηση Mαρία Μόραγλη, με τον διακριτικό τίτλο MOMA και ΑΦΜ 132248250 έχει ως αντικείμενο την λιανική πώληση προϊόντων τόσο από τo φυσικό της κατάστημα που βρίσκεται στην πόλη των Πατρών επί της οδού Μαιζώνος αριθ.74, όσο και από την παρούσα ιστοσελίδα της www.momastore.gr.Ειδικότερα η επιχειρηματική μας δραστηριότητα συνίσταται στο λιανικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων, αξεσουάρ μόδας , δερματίνων ειδών, έτοιμων ενδυμάτων και υποδημάτων. Η επωνυμία ΜΟΜΑ και Μαρία Μόραγλη είναι ταυτόσημες και όπου χρησιμοποιείται στο παρόν η επωνυμία ΜΟΜΑ εννοείται η ιδιοκτήτρια Μαρία Μόραγλη.

  Αυτοί οι Όροι Πώλησης θέτουν το συμβατικό πλαίσιο της πώλησης μέσω της ιστοσελίδας www.momastore.gr και είναι εναρμονισμένοι με το σχετικό κοινοτικό και εθνικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και τίθενται προς συμπλήρωση αυτών. Επίσης το παρόν κείμενο ενημερώνει κάθε πιθανό αγοραστή σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η ΜΟΜΑ θα προχωρήσει με την πώληση και την παράδοση των προϊόντων που θα παραγγελθούν και ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε σχέση με την πώληση των προϊόντων από την ΜΟΜΑ στον καταναλωτή (εφεξής «ο αγοραστής»). Ισχύουν χωρίς περιορισμούς για όλες τις πωλήσεις εμπορευμάτων της ΜΟΜΑ που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.momastore.gr.

  Επομένως οποιαδήποτε παραγγελίας προιόντος μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΜΑ υπόκειται πλήρως στην ισχύ των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, για τους οποίους ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε και αποδέχτηκε πριν την παραγγελία του.

  Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους Όρους. Σ’αυτήν την περίπτωση έχει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 • B. Συμβάσεις και Παραγγελίες
  • Τιμολόγηση-Έξοδα Αποστολής

   Οι τιμές πώλησης προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της ΜΟΜΑ είναι σε Ευρώ και είναι οι ισχύουσες την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την ΜΟΜΑ με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα πριν την τιμολόγηση του προϊόντος. Ο αγοραστής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα για τυχόν αλλαγές πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Αυτές οι τιμές είναι οι ισχύουσες στις περιπτώσεις αγοράς εξ αποστάσεως. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής εκ μέρους του Καταναλωτή.

  • Χαρακτηριστικά προϊόντων – Εμπορικά Σήματα

   Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ένα ή και περισσότερα προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα της ΜΟΜΑ. Η ΜΟΜΑ μπορεί να τροποποιήσει την ποικιλία των προϊόντων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς σχετιζόμενους με τους προμηθευτές της, επιφυλασσόμενη αναφορικά με παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον αγοραστή. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

  • Διαθεσιμότητα

   Η προσφορά των προϊόντων της ιστοσελίδας της ΜΟΜΑ είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, μέσα στα όρια της διαθεσιμότητας/ εξαντλήσεως του αποθέματος.

   Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στον αγοραστή τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας με προσωπικό μήνυμα. Η πληροφορία συνήθως προέρχεται απευθείας από τους προμηθευτές μας και μπορεί, περιστασιακά, να προκύψουν αλλαγές ή λάθη.

   Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί στο σύνολό της λόγω μη διαθεσιμότητας των προϊόντων, η παραγγελία του πελάτη θα ακυρωθεί αυτόματα και ο λογαριασμός του δεν θα χρεωθεί. Στην συνέχεια η ΜΟΜΑ άμεσα θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να τον ενημερώσει για την ακύρωση της παραγγελίας του και θα του ζητήσει να τοποθετήσει ξανά την παραγγελία εξαιρώντας προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα.

   Σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί μερικώς, τότε η παραγγελία του αγοραστή θα επικυρωθεί, ο τραπεζικός του λογαριασμός θα χρεωθεί σύμφωνα με την τελική παραγγελία που θα του αποσταλεί και στην συνέχεια ο αγοραστής θα λάβει τα διαθέσιμα προϊόντα . Ακολούθως στον αγοραστή θα επιστραφεί η αξία των προϊόντων που παρήγγειλε και χρεώθηκε και δεν βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα, χωρίς καθυστερήσεις και το αργότερο 15 ημέρες μετά την καταβολή του συνολικού αρχικού ποσού.

  • Παραγγελία (αποδοχή – ακύρωση)
   • Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεις Πώλησης της Ιστοσελίδας χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τους όρους της σύμβασης και τις ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη. Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του αγοραστή.
   • Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Όρους Χρήσεις και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή.

    Εν συνεχεία η ΜΟΜΑ θα επιβεβαιώσει την παραγγελία αποστέλλοντας σχετική ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή. Από τη στιγμή που αυτό το βήμα ολοκληρωθεί και επικυρωθεί, ο αγοραστής δεν μπορεί να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του είτε να την ακυρώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΜΟΜΑ στα τηλέφωνο 2610222327 καθώς και στην αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ της Ιστοσελίδας μας εντός 6 ωρών από την αποστολή της έγκρισης και να ζητήσει την τροποποίηση/ακύρωση.

    Μετά την παραλαβή της παραγγελίας του μπορεί να ασκήσει υπό όρους το δικαίωμα της επιστροφής της, όπως αυτό περιγράφεται στο κεφάλαιο Δ των παρόντων. Η παράδοση θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων στην συμφωνηθείσα διεύθυνση. Εάν έχετε υποδείξει τρίτο παραλήπτη για την παράδοση/παραλαβή η υπογραφή αυτού θα θεωρείται απόδειξη παραλαβής.

   • Σε περίπτωση που ακύρωση παραγγελίας για αγορά προϊόντος εκ μέρους του αγοραστή λάβει χώρα μετά την πάροδο των 6 ωρών και σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση της αντίστοιχης εντολής αποστολής προς τη μεταφορική εταιρία, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το ποσό των …… ευρώ. Η ακύρωση της παραγγελίας θα πρέπει να γνωστοποιείται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

    Στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, ακύρωσης παραγγελιών ή από μέρους του αγοραστή άρνησης παραλαβής του προϊόντος από την ταχυμεταφορική εταιρία, αυτός υποχρεούται, να μας γνωστοποιήσει μέσω υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 τους λόγους επιστροφής, ακύρωσης ή άρνησής του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παραλαβής εκ μέρους του αγοραστή του παραγγελθέντος προιόντος από την ταχυμεταφορική εταιρεία, τότε θα υπάρχει ποινή αποκλεισμού του αγοραστή από τυχόν μελλοντικές του αγορές μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας.

   • Με την εγγραφή του αγοραστή στην ιστοσελίδα μας αυτός αποδέχεται ότι θα λαμβάνει ενημερωτικά email από τη παρούσα ιστοσελίδα καθώς και τους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά, οπότε και τα στοιχεία του διαγράφονται από τη λίστα ενημερώσεων μας.

 • Γ. Πληρωμή
  • Τρόποι Πληρωμής

   Για την εξυπηρέτησή σας, η ΜΟΜΑ διαθέτει 5 τρόπους πληρωμής.

   • Με αντικαταβολή μετρητοίς μέσω courier επιλογής μας με πληρωμή του προϊόντος στον courier με την παραλαβή του. Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής δεν ισχύει για παραδόσεις εκτός Ελλάδας. Τα έξοδα αποστολής 3,5Ευρώ βαρύνουν τον αγοραστή. Το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει ο courier είναι μέχρι 300€.
   • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας:
    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR0301102260000022600198018
    ALPHA BANK GR4001405320532002002007270
    Η αποστολή της παραγγελίας θα γίνει εντός 24 ωρών από την κατάθεση του τιμήματος στον τραπεζικό λογαριασμό και εφόσον έχουμε λάβει ενημερωτικό mail με το καταθετήριο και τον κωδικό παραγγελίας σας.
   • Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο φυσικό κατάστημά μας.
   • Με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron,). Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "NBG e-Commerce" της Εθνικής Τράπεζας. Αν επιλέξει αυτό τον τρόπο, οι παραγγελίες θα εκτελούνται μόνο όταν η επιχείρησή μας λάβει τον απαραίτητο Κωδικό Αποδοχής Συναλλαγής από την ανάδοχο τράπεζα. Για τον καλύτερο έλεγχό και την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας όπου γίνεται η χρέωση είναι διαφορετικός από τον παραλήπτη της παραγγελίας συνιστούμε να υποβάλετε στο πεδίο «Στοιχεία χρέωσης» τα αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας με τον κάτοχο της κάρτας. Στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσετε την παραγγελία σας συμπληρώνοντας στα «Στοιχεία Αποστολής» το επιθυμητό όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη .Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής χρησιμοποιούμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία δόλου σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε την παράνομη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

   *Σημείωση: Oι αγορές με δόσεις δεν υποστηρίζονται.

   Αγορά χωρίς εγγραφή / αγορά ως επισκέπτης

   Μέσω της ιστοσελίδας μας δύνανται να γίνουν αγορές μέσω της λειτουργίας «αγορά ως επισκέπτης». Αυτή η επιλογή απαιτεί μόνο την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων σας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, θα σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένο μέλος.

  • Όροι Πληρωμής
  • Η πληρωμή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της παραγγελίας από τον αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει την παραγγελία του κάνοντας χρήση των παραπάνω μεθόδων πληρωμής. Κάθε τραπεζική χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι πληρωτέα από τον αγοραστή. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την παράδοση.

   Επιπρόσθετα, η ΜΟΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο αγοραστής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της σελίδας της ΜΟΜΑ.

  • Παράδοση και Παραλαβή
  • Τα παραγγελθέντα προϊόντα από τον αγοραστή θα παραδοθούν εντός 5 εργασίμων ημερών στη διεύθυνση που θα αναφέρει ο αγοραστής και η οποία αναφέρεται ως διεύθυνση παράδοσης («Διεύθυνση παράδοσης»). Όλες οι αποστολές παραγγελιών εντός Ελλάδος γίνονται μέσω Speedex χωρίς έξοδα

   Η ΜΟΜΑ παραδίδει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας και Κύπρου, με εξαίρεση των περιοχών που δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, οπότε ο παραλήπτης υποχρεούται να το παραλάβει από το γραφείο της συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών.

  • Ζημίες, κατεστραμμένη συσκευασία
  • Σε περίπτωση ελαττώματος των συσκευασιών (κατεστραμμένων, ανοικτών, ίχνη υγρών, κλπ) ή των παραγγελθέντων προϊόντων (ελλιπή, κατεστραμμένα, κλπ) ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας. Επισημαίνεται ότι η αδυναμία εφαρμογής της σωστής διαδικασίας αναφορικά με την γνωστοποίηση προβλήματος θα αφαιρέσει κάθε ευθύνη από τον μεταφορέα και το ΜΟΜΑ και συγκεκριμένα ο αγοραστής δεν θα δικαιούται αποζημίωση ούτε θα μπορεί ποτέ να διεκδικήσει από το ΜΟΜΑ την επαναποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.

  • Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση κατεστραμμένου κιβωτίου:
  • Αν εντοπιστεί ανωμαλία κατά την παρουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας:

   Ο αγοραστής ή παραλήπτης πρέπει να αρνηθεί άμεσα την παραλαβή και να περιγράψει ξεκάθαρα και λεπτομερώς το πρόβλημα. Ο αγοραστής ή παραλήπτης της παραγγελίας θα πρέπει να παραδώσουν ένα έγγραφο αναφοράς του προβλήματος μαζί με το κιβώτιο στον πράκτορα της Υπηρεσίας. Στην συνέχεια ο αγοραστής πρέπει να αναφέρει άμεσα το πρόβλημα στο ΜΟΜΑ.

   Αν εντοπιστεί ανωμαλία κατά την απουσία του πράκτορα της Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς:

   Ο αγοραστής πρέπει να αναφέρει την ζημιά και τα ελλιπή προϊόντα ενημερώνονται την ΜΟΜΑ τηλεφωνικά ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Η δήλωση περιστατικών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή.

  • Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
  • Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, ή ότι παρουσιάζει κάποιο ουσιώδες ελάττωμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο 2610222327 και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

   Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν παραδίδοντας το στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) που θα στείλουμε εμείς στο σπίτι σας. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την παράδοση του προιόντος.

   Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε διόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του ή μείωση του τιμήματος του ή πλήρη επιστροφή χρημάτων (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά. Η διόρθωση του προϊόντος, η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση/διόρθωση του ελαττωματικού προιόντος.

   Στην περίπτωση που κριθεί ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει μεσω μεταφοράς εμβάσματος σε λογαριασμό που θα μας υποδειξετε εσεις μέσω email.

  • Χρόνος Παράδοσης
  • Η παραγγελία σας δρομολογείται αμέσως μόλις την πραγματοποιήσετε και συνήθως έρχεται στα χέρια σας μεταξύ 2 έως 10 εργάσιμων ημερών για αποστολές σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παραγγελία σας μπορεί να αποσταλεί μόνο στα στοιχεία που μας έχετε δώσει και δεν μπορεί να γίνει παραλαβή από φυσικό κατάστημα. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας ότι οι αποθήκες του e-shop λειτουργούν ημέρες και ώρες καταστημάτων.

   Σε περίπτωση που η παράδοση καθυστερήσει για περισσότερες από 10 ημέρες από τα παραπάνω όρια, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, αφού επικοινωνήσει με την ΜΟΜΑ τηλεφωνικά ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή από την ειδική φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

  • Υπαναχώρηση
  • Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν αναιτιολογήτως και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος δυνάμει του Ν. 2251/1994. Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που εσείς οι ίδιοι ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείξατε απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που με την ίδια παραγγελία αγοράσατε περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παραλάβατε το τελευταίο προϊόν.

   Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή σχετικού εγγράφου που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] . Μετά την αποστολή του σχετικού εντύπου, η ΜΟΜΑ θα σας ενημερώσει άμεσα (εντός 48 ωρών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης.

   Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε το προϊόν σε εμάς με δικά σας έξοδα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Μαιζώνος αριθ.74, ΤΚ 26221, Πάτρα, στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε. Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας αποστείλατε το προίόν. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας.

   Εξαιρέσεις στο δικαίωμα της υπαναχώρησης

   Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα:

   • Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη, τα οποία έχουν εξατομικευτεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον ίδιο τον πελάτη.
   • Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί, τροποποιηθεί ή καταστραφεί. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Ο καταναλωτής έχει μεν δικαίωμα να δοκιμάσει το προϊόν που αγόρασε, υποχρεούται δε να μην αφαιρέσει το καρτελάκι που το συνοδεύει. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν δε βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραδόθηκε.
   • Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες, κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα και τα λοιπά αξεσουάρ του (κρεμάστρες, θήκες κλπ). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

   • Δεν μπορεί να γίνει υπαναχώρηση για σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, όπως μαγιώ, εσώρουχα ή σφραγισμένα αρώματα, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
   • Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

    Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 2610222327.

 • E. Ευθύνη
  • Δικαιοπρακτική Ικανότητα
  • Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συνδεθεί με τους παρόντες Όρους Πώλησης. Η ΜΟΜΑ δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την Ιστοσελίδα της ΜΟΜΑ, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, επίτροποι) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως της αποπληρωμή της.

Εγγραφείτε με το email σας, και θα λαβάνετε τις
τελευταίες τάσεις & τις προσφορές μας